slide2

Konsultacja fizjoterapeutyczna – polega na przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu, dokładnej diagnostyki funkcjonalnej oraz analizie badań obrazowych (jeśli pacjent posiada). Celem konsultacji jest postawienie diagnozy oraz przedstawienie planu terapii.

Wizyta terapeutyczna – polega na pracy indywidualnej z terapeutą. W zależności od potrzeb pacjenta wizyta obejmuje: terapię manualną, terapię tkanek miękkich, terapię punktów spustowych, różne formy masażu, plastrowanie dynamiczne oraz indywidualnie dobrane ćwiczenia. Wizyta może trwać 30 min lub 60 min, w zależności od problemu pacjenta.

Wizyta domowa – terapia w domu pacjenta, głównie w przypadku schorzeń neurologicznych.